Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.

Akceptuję Politykę prywatności (Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).

Akredytacje i regulaminy


Regulamin uczestnictwa w imprezach


I. Informacje ogólne:

Niniejszy regulamin dotyczy imprez organizowanych przez firmę webCOVERSławomir Gortat, zwaną dalej Organizatorem.

Osoby, które zdecydowały się na zakup biletów na imprezy organizowane przez Organizatora, akceptują postanowienia regulaminu oraz zobowiązują się go przestrzegać.

II. Uczestnictwo w imprezach:

Uczestnictwo w koncertach odbywa się na podstawie ważnych biletów wstępu zakupionych u sprzedawców, których organizator wyznaczył do dystrybucji biletów, lub biletów zakupionych bezpośrednio u Organizatora.

Na terenie imprezy i obiektu, w którym impreza się odbywa mogą znajdować się jedynie osoby z ważnym biletem wstępu, lub identyfikatorem obejmującym wstęp na teren imprezy.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania koncertu/imprezy.

W przypadku jeśli zajdzie konieczność odwołania koncertu/imprezy, Organizator nie będzie zobowiązany do zapłaty żadnego zadośćuczynienia, rekompensaty finansowej ponad zwrot wartości posiadanego przez uczestnika biletu wstępu.

III. Zasady bezpieczeństwa.

Wszystkie osoby przebywające na terenie imprezy, mają obowiązek stosować się do zasad bezpieczeństwa oraz poleceń obsługi obiektu i koncertu.

Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wstępu posiadaczowi biletu jeśli uzna to za konieczne, a w szczególności w przypadku naruszenia regulaminu, niewłaściwego i/lub niestosownego  zachowania podczas imprezy wg. uznania Organizatora lub jego reprezentantów.

Zabronione jest:

– wnoszenie na teren imprezy przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla innych.

– wnoszenie artykułów spożywczych zakupionych poza klubem  a także spożywanie ich w bezpośrednim sąsiedztwie klubu

– Organizator, ochrona, służby porządkowe oraz inne osoby upoważnione przez organizatora mają prawo wyprosić uczestnika lub w najgorszym wypadku wyprowadzić.

– Obowiązuje całkowity zakaz wstępu dla osób nieposiadających aktualnych na daną imprezę identyfikatorów wydanych przez organizatora: na scenę, zaplecze, pomieszczeń technicznych, backstage, garderób i innych pomieszczeń przeznaczonych do użytku organizatora i wykonawców.

-Ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa wszyscy uczestnicy są bezwzględnie zobowiązani do stosowania się do poleceń oraz uwag całego personalu pracującego przy obsłudze wydarzenia. Personel i obsługa mają prawo wydawać bieżące zakazy w oparciu o aktualną sytuację organizacyjną.

IV. Rejestrowanie koncertu oraz wykonywanie zdjęć,

1. W trakcie wydarzeń nie wolno jest bez zgody organizatora wykonywać zdjęć, rejestrować, nagrywać koncertu, utrwalać go jakąkolwiek metodą.

2. W przypadku niezastosowania się do powyższego zakazu, służby porządkowe lub obsługa obiektu mogą wyprosić uczestnika.

3. Organizator zastrzega sobie prawo możliwości rejestracji całości imprezy oraz jej przygotowań wszelkimi możliwymi sposobami rejestracji. W trakcie rejestracji mogą zostać nagrani także uczestnicy imprezy oraz ich wizerunek, na co wyrażają zgodę kupując bilet na wydarzenie. Organizatorowi przysługuje pełne prawo wykorzystania zarejestrowanych materiałów na wszystkich możliwych polach emisji.

Komentuj...